Slunce – základní prvek dobrého zdraví

sun„Spolu s jídlem, vzduchem a vodou je sluneční záření nejdůležitějším faktorem přežití v lidském životě.“ – Národní institut duševního zdraví.

(Celý příspěvek…)

Dokument Zelená Poušť

1
Průměrný evropan nebyl nikdy tak zodpovědný za
Kácení deštných pralesů

Průměrný evropan nebyl nikdy tak zodpovědný za kácení deštných pralesů.

Dokument podává reálné svědectví o problémech způsobených pěstováním olejných palem v Indonésii. Divák dostane možnost proniknout hlouběji do této problematiky prostřednictvím skutečných příběhů a rozhovorů s místními lidmi i odborníky. Není to jen příběh o palmovém oleji, je to příběh o globální zodpovědnosti a o tom, že my jako spotřebitelé máme v rukou obrovskou moc a našimi rozhodnutími při nakupování dokážeme ovlivňovat i to, co se děje na druhé straně planety.

(Celý příspěvek…)

Vědci uvádějí že sledování televize doslova zabíjí vás i vaši rodinu.

3

tvAneb přehled toho, co vám vše může způsobovat televize

Každý ví, že televize není zdravá, ale po přečtení toho, co zjistili vědci o tom, jak špatné sledování televize opravdu je, možná budete šokováni a pobouřeni z informací, které jsou před námi skryté po desetiletí.

(Celý příspěvek…)

UK: Jak jsou lékaři a pacienti drženi v nevědomosti o potenciálním nebezpečí každodenních léků

1
Tamiflu má být zázračný lék na chřipku. Pacienti po celé Velké Británii na něj spoléhají. Pacienti se všude horlivě zásobují do skříněk s léky a v některých zimách se dokonce mluvilo o přidělování.
Samotná vláda utratila 500 milionů liber za nahromadění zásob léku, aby ochránila zemi před kolapsem při příchodu epidemie ptačí chřipky, jelikož má snižovat riziko zápalu plic a smrti.
A přes vše co víme, Tamiflu nemusí být o nic lepší než paracetamol, protože jeho výrobce Roche stále upírá důležité informace o jeho rizicích a přínosech, vědcům, doktorům i pacientům.
Následkem toho doktoři předepisují pilulky v nejistotě, vystavují pacienty možnému poškození a potencionálně plýtvají velkým množstvím veřejných peněz.
Ale to je jen začátek. Protože to co Roche dělá, není nic nezákonného a ani na tom není nic neobvyklého. Pacienti v celém Spojeném království mohou trpět – v měřítku, které teprve začínáme chápat – z důvodu rozsáhlého, stále pokračujícího skandálu v medicíně.
Podle současné legislativy mají farmaceutické společnosti a výzkumníci plné pravo zadržovat informace o tom, zda léky účinkují či ne, i přesto, že lékaři zoufale potřebují ty údaje, aby mohli činit informovaná rozhodnutí.
Ale u Tamiflu průmysl konečně narazil na strop. Jedna skupina vědců se rozhodla, že tato situace – a její dopad na pacienty – je nepřijatelná. V jejich čele je Dr. Tom Jefferson, houževnatý výzkumník, který kdysy jako armádní lékař sloužil v Bosně. Není člověkem, kterého můžete snadno oklamat.
Dr. Jefferson vedl přezkoumávání důkazů o Tamiflu, požadovaném vládami Austrálie a VB. Pracuje pro Cochrane, mezinárodní neziskovou akademickou společnost, která produkuje tisíce shrnutí pro lékaře a pacienty o medicíně a léčbě.
Cochrane si uvědomil, že u mnoha z klinických studií provedených u Tamiflu je k dispozici pouze velmi stručné shrnutí výsledků. To je v medicíně nepřijatelné, protože ďábel je často v detailu a všechny pokusy nejsou nutně „skutečným testem“ léčby. Takže Dr. Jefferson napsal Roche a zažádal o celé zprávy o klinických studiích, popisující testy v detailech.
To bylo spouštěčem mimořádného představení. Zaprvé, Roche trval na dohodě o zachování důvěrnosti, což bylo pro Cochrane nepřijatelné. Poté vydali stručné a nedostatečné souhrny týkající se studií.
Ale výzkumníci začali odhalovat nesrovnalosti. Roche se zdál být neschopný odpovědět na nejjednodušší otázky, jako například kolik studií bylo provedeno.
Ukazovalo se, že regulační úřady a agentury po celém světě mají různé informace k témuž léku. Jedna studie byla zveřejněna až deset let po jejím dokončení. zdálo se, že jména těch, provádějících klinické hodnocení se libolovně měnila.
Objevily se také znepokojení o průběhu zkoušek. Některé souhrny tvrdím že pacienti obdrželi fiktivní placebo pilulku cukru, i   když ve skutečnosti tyto pilulky obsahovaly účinnou látku.
Jiný výzkum byl proveden na „ideálních pacientech“, kteří se při podání Tamiflu zotavili z chřipky s větší pravděpodobností než ostatní pacienti. Cochrane nakonec publikoval recenzi v časopise British Medical Journal s obrovským varováním a vysvětlil, že s výsledky by mělo pohlížet s opatrností.
Roche poté slíbil, že uvolní úplné zkušební zprávy, ale ani o tři roky později to stále neučinil. Akorát minulý měsíc Roche uvedl, že společnost již vydala 3200 stránek dokumentů, ale i miliony stran budou k ničemu, pokud nebudou obsahovat důležité informace.
Nyní Roche oznámil, že svolá panelovou diskuzi o tom jak analyzovat data. Ale o to nikdo nežádal, jde o to, aby Roche sdílel informace, které lékaři a pacienti potřebují k rozhodutí, zda Tamiflu funguje.
Díky tvrdošíjnosti Cochranu je nyní Roche pod jedinčenou a bezprecedentní kontrolou. Ale toto není ojedinělý případ. Celkem dosud nebyla nikdy zveřejněna asi polovina všech klinických studií. A navíc, testy s pozitivními výsledky budou sdíleny s dvakrát větší pravděpodobností než ty s negativními.
Jako lékař jsem nadšenec „medicíny založené na důkazech“: lékaři a pacienti dělající informovaná rozhodnutí o tom, která léčba funguje nejlépe. Ale to je narušené, když můžeme vidět pouze studie, které se nám rozhodnou společnosti a výzkumníci dát. V důsledku toho mohou být účinky léku divoce přehnané a relativní rizika léčby podhodnocené.
Farmaceutické společnosti trvají na tom, že toto otřesné chování je nyní minulostí a tvrdí, že jsou nejvíce dobře-regulovaným odvětvím na světě. Poukazují například na zákon schválený před pěti lety v USA, vyžadující zveřejnění všech výsledků testů léků do jednoho roku. Ale v lednu British Medical Journal ukázal, že pouze jedna studie z pěti je v souladu s tímto zákonem a přesto nikdy nebyla uložena pokuta.
Ještě více překvapivější je, že navzdory 25 letům důkazů toho, že výsledky testů jsou odpírány lékařům a pacientům, ti samí lidé kterým věříme nejvíce, selhali a nic nedělali.
Ani jeden z ‘Royal Colleges’ medicíny, psychiatrie, nebo lékařské praxe nedsoudil tuto činnost. Skupiny pacientů – znichž mnohé příjmají velké částky z průmyslu – ti všichni mlčeli, i přes potencionální škody jejich členům. A regulační úřady se dokonce spikli s průmyslem a zadržovaly před lékaři informace.
Ale situace se začína měnit. Před dvěma lety, evropský veřejný ochránce práv rozpoutal usvědčující odhalení nesprávného úředního postupu proti Evropské agentuře (EMA) pro léčivé přípravky se sídlem v Londýně. EMA sídlí v krásně budově v londýnských Docklands, kde každý musí mluvit třemi jazyky a mnoho z těchto byrokratů má šesticiferné platy. Oni schvalují léky pro použité ve Velké Británii a mají chránit před nejhoršími excesy farmaceutických firem.
Přesto téměř 4 roky neposkytli pdaje o rizicích a přínosech dvou léků na hubnutí. A ještě hůře, zatímco regulátor trval na tom, že veřejnost nemá právo na tyto informace, jeden z léků – Acomplia – musel být stažen z trhu, protože jeho negativa převážila přínosy.
Od tohoto rozhodnutí se regulátoři začínají měnit. Uvolňují více dokumentů než dříve a nyní diskutují, zda mohou zveřejňovat v šechny údaje z klinických studií, i když jen pro u nových studií začínajících po roce 2014, což neudělá nic s léky, které jsou v současnosti na trhu.
A rostoucí skupina vedoucích akademiků a lékařů volá po větší transparentnosti, včetně Dr. Fiony Godlee, šéfredaktorky British Medical Journal, a Dr. Sarah Wollaston, která dříve pracovala jako praktický lékař. Ale tento problém bude vyřešen jedině když sami pacienti budou vyžadovat akci. Do té doby bude průmysl tvrdit, že je vše v pořádku. Jako doktor se stydí za nečinnost mé profese v tomto nejdůležitějším etickém problému, jemuž dnes čelíme.
Ben Goldacre je lékař a autor Bad Pharma
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2241431/Scandal-poison-pen-pushers-How-doctors-patients-kept-dark-potentially-dangerous-everyday-drugs.html

tamifluTamiflu má být zázračný lék na chřipku. Pacienti po celé Velké Británii na něj spoléhají. Pacienti se všude horlivě zásobují do skříněk s léky a při některých zimách se dokonce mluvilo o přidělování.

(Celý příspěvek…)

Čím může škodit nevinný gauč?

0
Nová studie v časopisu Environmental Science and Technology zjistila, že 85 procent z pohovek, které výzkumníci testovali obsahovalo chemikálie zpomalující hoření, které byly identifikovány jako karcinogeny a potencionální neurotoxiny. Statistika byla ještě horší u novejších pohovek vyrobených po roce 2005: 93% z nich obsahovalo chemikálie potvrzené jako toxické nebo doposud nebyly dostatečně testovány, aby bylo jasné, zda představují riziko. Tyto chemikálie tvořili až 11 procent hmotnosti pěny v polštáři.
Výrobci používají každý rok do pohovek, izolací, kobercových vycpávek a elektroniky 1,5 milionu tun ohnivzdorných chemikálií. které teoreticky zabraňují vzniku ohně. Ale studie ukázaly, že chemické látky nejsou tak efektivní a jen dělají výpary z požáru toxičtější.
„Prakticky každý člověk, která má doma gauč nebo křeslo, má doma i půl kila chemikálií jako DDR nebo PCB.“ řekla naší stránce výkonná ředitelka Green Science Policy Institute a spoluautorka studie Dr. Arlene Blum. „Většina lidí si myslí, že je vláda chrání a pokud je něco v jejich gauči, musí to být bezpečné.“
24 procent pohovek bylo pozitivně testovaných na chlorovaný Tris, karcinogen zakázaný v 70-tých letech u dětského oblečení. Zatímco v dětském oblečení už není, tato chemikálie je stále relativně běžná v matracích autosedačkách a podle této studie i v gaučích. Vědci dále zjistili, že některé ze 102 gaučů, které testovali, obsahuje PentaBDE, chemikálii vyřazenou v USA v roce 2004, protože jak řekla EPA, je „perzistentní, bioakumulativní a toxická pro člověka i životní prostředí.“ Ale vědci poznamenali, že většina lidí má pohovku v průměru 15 let, což znamená, že starší kusy jsou stále v domovech mnoha lidí.
Skutečným problémem je, že chemikálie nezůstávají v gauči. Skončí v prachu a vzduchu ve vašem domě, cože je problematické zejména pro děti, které se plazí po podlaze. A pro vás také, pokud trávíte hodně času na gauči nebo se plazíte po podlaze.
Vědci také poznamenávají, že je těžké určit, jestli váš gauč obsahuje tyto chemikálie. Pokud má štítek, že splňuje kalifornské normy pro hořlavost čalouněného nábytku – že je schopen odolávat vypuknutí ohně po 12 sekund – pak v sobě pravděpodobně má spoustu chemikálií. Ale 60 procent z testovaných pohovek nemělo tyto štítky, ale stejně obsahovalo chemikálie.
Toto vše vyvolává zajímavé otázky o tom, co byste měli dělat s vaší pohovkou. Blum vyhodila svůj chemikáliemi nacpaný nábytek už před lety, když zjistila, že má ve svém domě 93 ppm (částic na milion) toxických látek, což je poměrně hodně. Po čtyřech letech bez toxického nábytku je nyní na 3 ppm. Základ od Green Science Policy Institute ohledně „gaučů bez raka“ je užitečné místo kde začít, pokud chcete vědět více.
http://www.motherjones.com/blue-marble/2012/11/couch-flame-retardants-cancer-toxic

gaucNová studie v časopisu Environmental Science and Technology zjistila, že 85 procent z pohovek, které výzkumníci testovali obsahovalo chemikálie zpomalující hoření, které byly identifikovány jako karcinogeny a potencionální neurotoxiny. Statistika byla ještě horší u novejších pohovek vyrobených po roce 2005: 93% z nich obsahovalo chemikálie potvrzené jako toxické nebo doposud nebyly dostatečně testovány, aby bylo jasné, zda představují riziko. Tyto chemikálie tvořili až 11 procent hmotnosti pěny v polštáři.

(Celý příspěvek…)

McToxic jídlo obsahující tmely a kosmetické petrochemikálie

3

mcdonKaždé sousto jídůa od McDonalds obsahuje hrst chemických látek, které zvyšují „špatný“ cholesterol, zvyšují riziko cukrovky, snižují imunitu a poškozují DNA. Fast food vlastně obsahuje tolik škodilvých látek, že bych ho nedal ani zvířatům, protože by to bylo kruté.

(Celý příspěvek…)

30 let mamografie: 1,3 milionu špatně léčených

1
Svatý grál průmyslu rakoviny prsu (že mamografie je primární zbraní ve válce proti rakovině prsu) byl vyvrácen. Ve skutečnosti se mamografie jeví jako tvrůce příčina 1,3 milionu případů rakoviny prsu v populaci Spojených států.
Nová znepokojující studie publikovaná v časopise New England Journal of Medicine přináší pozornost hlavního proudu k možnosti, že mamografie zpúsobuje mnohem více škody než užitku u milionů žen, které ji využily za posledních 30 let jako jako svou primární strategii v boji proti rakovině prsu.
Ve zprávě „Vliv tří desetiletí mamografického screeningu a jeho dopad na rakovinu prsu“ vědci odhadují, že mezi ženami mladšími 40 let, byla rakovina prsu přediagnózována, tedy že „při prohlídkách byly detekovány nádory, které by nikdy nevedly ke klinickým příznakům,“ u 1,3 milionu amerických žen za posledních 30 let. V samotném roce 2008 byla „rakovina prsu přediagnózována u více než 70000 žen, což tvoří 31% všech diagnostikovaných karcinomů prsu.“
Jak jsme již zjistili dříve, primární formou mamograficky zjištěného karcinomu prsu je duktální karcinom in situ (DCIS), taktéž známý jako „fáze nula“ nebo „neinvazivní rakovina prsu.“ Narozdíl od skutešně invazivní rakoviny, která se rozšiřuje jako krab, podle kterého byla pojmenována (řecky: Cancer = krab), duktální karcinom je in situ, tedy situovaný, nepohybuje se.
DCIS také u většiny žen, u kterých je zjištěn, nepředstavuje žádné příznaky, a pokud  se neléčí, obvykle nezpůsobuje ženě újmu. Vskutku bez diagnostické rentgenové technologie by mnoho, ne li většina diagnostikovaných žen nevěděla že to vůbec mají. Časopis Lancet Oncology dokonce publikoval skupinovou studii z minulého roku se zjištěním, že i klinicky ověřená „invazivní“ rakovina ustupuje, pokud se neléčí:
***“ Domníváme se, že mnoho invazivních rakovin prsu zjištěných opakovaným mamografickým screeningem nepřetrvá aby mohly být zjištěny znovu po šestí letech, což naznačuje, že přirozený průběh mnoha objevených invazivních karcinomů prsu je spontánní ústup.“
Autoři nové studie poukazují na to, že „Zavedení mamografie ve Spojených státech bylo spojeno se zdvojnásobením počtu případů rakoviny prsu v časném stadiu, zjišťované každým rokem.“ A poznamenali, že jen u 6,5% z těchto případů začínající rakoviny prsu se očekává vývoj do pokročilého onemocnění. DCIS a související „abnormální nálezy v prsu“ mohou jinými slovy představovat přirozené a nezhoubné změny v prsní morfologii. Preemptivní strategie léčby však dnes stále představuje stadart péče a množství amputací prsu se od roku 2004 zvyšuje.
Nepříznivé účinky na zdraví spojené s přediagnózováním a nadužitím léčby lumpektomií, ozařováním, chemoterapií a hormonální supresivní léčbou nelze podceňovat, obzvláště když vezmeme v úvahu hluboké psychické trauma, které následuje po každé fázi diagnostiky a léčby, a další fyziologickou zátěž, ke které takové psychické zranění vedou, a to včetně zvýšení počtu receptorů  u lékům odolných genů rakoviny jako důsledek zvýšeného adrenalinu spojeného se stresovou reakcí „uteč nebo bojuj.“
Nyní také vychází na světlo, že chemoterapie a ozařování ve skutečnosti zvyšují podíl vysoce maligních nádorových kmenových buněk k relativně nemaligních buňkám v kolonii nádoru. Podobným způsobem jako když konveční antibiotika budou vést k odolnosti proti lékům v rámci subpopulace přeživších post-antibiotických bakterií, zajišťují jejich návrat, konveční léčba také vede přeživší kmenové buňky nádorové populace k větší odolnosti a metastatickému potenciálu, poté co se nevyvhnutelně znovu vyvine.
Pokud je skutečně pravda, že DCIS a jiné abnormální nálezy v prsu, stejně jako klinicky potvrzené invazivní karcinomy prsu, zůstanou nezhoubné nebo ustoupí pokdu se nebudou léčit, celý průmysl rakoviny prsu, již hluboce zabředlý do marketingového střetu zájmů, se bude muset radikálně reformovat, nebo bude čelit masivním finančním a etickým závazkům v důsledku zastaralých a už ne na „důkazech založených“ praktikách.
Dalším vážným problémem s mamografií (a že jich jsou desítky), který není předmětem tohoto nejnovějšího výzkumu se týká unikátní karcinogenitě rentgenových paprsků kterých tato technologie využívá. Nyní víme, že 30 kVp záření, hovorově známé jako „nízkoenergetické“ rentgenové záření je asi o 300-400% více karcinogenní než „vysokoenergetické“ záření vydávané výbuchem atomové bomby (200 kVp nebo vyšší). Současné modely radiačních rizik používané k posouzení známých rizik rakoviny prsu spojených s mamografií proti údajným výhodám neberou v úvahu tento hluboký nesoulad. Ve skutečnosti byly tyto modely vypracovány dokonce před tím, než byla objevena DNA.
Také při zvážení citlivosti rakovinných genů v rakovině prsu, BRCA1/BRCA2, v rozporu se samoopravujícím mechanismem DNA potřebným ke snížení karcinogenity spojené s radiační expozicí uvnitř těch, kdo nesou tyto genetické změny, mohou být škody spojené s mamografií exponenciálně vyšší než konvenční lékařská komunita v současné době chápe a sděluje svým pacientům. Opravdu je pravděopdobné, že na rentgenu založená mamografie je přípravnou půdou pro budoucí rakovinu prsu vyvolanou zářením u exponovaných skupin obyvatel.
S biomedicínskými časopisy na vysoké úrovní, nyní publikujícími výzkum diametrálně oponující politice a doporučením jak vldáních tak nevládních a průmyslem sponzorovaných zdravotnických organizací je načase, abychom kriticky zhodnotili  běžný standart péče konveční medicíny a sami se vzdělávali o dalších skutečných příčinách rakoviny, o její prevenci nebo toho jak se jí zbavit.
http://www.greenmedinfo.com/blog/30-years-breast-screening-13-million-wrongly-treated

operSvatý grál průmyslu rakoviny prsu (že mamografie je primární zbraní ve válce proti rakovině prsu) byl vyvrácen. Ve skutečnosti se mamografie jeví jako tvrůce příčiny 1,3 milionu případů rakoviny prsu v populaci Spojených států.

(Celý příspěvek…)

10 důvodů proč je očkování proti chřipce nebezpečnější než chřipka samotná

4
Verdikt ohledně očkování proti chřipce je tady. Mnozí lékařští odborníci se dnes shodují, že je důležitější chránit sebe a svou rodinu před vakcínami proti chřipce než proti chřipce samotné. Podívejme se na důvody stojícími za tímto míněním:
1) Je tu naprostý nedostatek skutečných důkazů, že malé děti mají prospěch z očkování proti chřipce. Systematický přehled 51 studií zahrnujících 260 000 dětí ve věku 6-23 měsíců neprokázal, že by vakcína proti chřipce byla účinnější než placebo. Dávky jsou také schopny ochránit pouze proti některým kmenům viru, takže pokud se dostanete do kontaktu s jiným kmenem viru, stále můžete dostat chřipku.
2) Lékařské časopisy zveřejnily tisíce článků odhalujících, že vstříknutí vakcíny může skutečně vést k vážným zdravotním problémům, včetně škodlivých imunologických reakcí a řadě dalších infekcí. To dále zvyšuje náchylnost těla k chorobám, proti kterým by měla vakcína chránit.
3) Všimli jste si někdy, jak se u očkovaných dětí během dní či týdnů rozvine rýma, zápal plic, ušní infekce nebo zánět průdušek? Důvodem je chřipkový virus zavedený do jejich těl a vytvářející tyto příznaky. To také ukazuje imunosupresi – snížení imunity. Chřipkové vakcíny ve skutečnosti neočkují, ale zvýší citlivost těla vůči viru.
4). Je známou skutečností, že chřipkové vakcíny obsahují kmeny chřipkového viru spolu s ostatními přísadami. Nyní se zamyslete jaký dopad může mít taková vakcína na někoho s potlačeným imunitním systémem? Pokud máte onemocnění, které již snižuje schopnost vašeho těla bojovat s virem, očkování proti chřipce vystaví vaše tělo nebezpečí zasažení plnými účinky chřípky a také vás učiní náchylnějšími k zápalu plic a jiným infekčním nemocem.
5.) Chřipkové vakcíny obsahují rtuť, težký kov známý svým nebezpečím pro lidské zdraví. Množství rtuti obsažené ve vícenásobných dávkách proti chřipce je  mnohem vyšší než je maximální povolený denní limit expozice. Toxicita rtuti může způsobt ztrátu paměti, deprese, poruchu pozornosti, problémy s ústním zdravím, zažívací nerovnováhu, respirační problémy, kardiovaskulární choroby a mnoho dalších vážných zdravotních onemocnění.
A co u starších lidí. Může jim vakcína pomoci?
6.) Přibývá důkazů o tom, že očkování proti chřipce může způsobit Alzheimerovu chorobu. Jedna zpráva ukazuje že lidé, kteří obdrželi vakcínu proti chřipce každý rok po 3-5 let měli 10-krát vyšší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby než lidé vůbec neočkovaní očkování proti chřipce. S věkem se také imunitní systém oslabuje a snižuje se tak schopnost bojovat s infekcí. Zavádění chiřpkového viru do těl starších může mít nebezpečné důsledky.
Můžeme věřit orgánům, které podporují rozšířené užívání očkovacích látek proti chřipce?
7.) Centrum pro kontrolu nemocí jmenuje 15-členný Poradní výbor pro imunizační praxi (ACIP). Tento výbor je odpovědný za rozhodnutí, kdo by měl být očkovaný každý rok. Téměř všichni z ACIP mají finanční zájem na očkování. Všechno je to o penězích a má to velmi málo do činění s vaším zdravím či pohodou. Lidé kteří protlačují tyto vakcíny na nich vydělávají miliardy dolarů. To samotné vytváří pochybnosti o tom jak jsou opravdu chřipkové vakcíny efektivní?
8) Výzkum ukazuje, že nadměrné užívání vakcín proti chřipce a léků jako Tamiflu a Relenza může ve skutečnosti změnit chřipkové viry a přimět je k mutaci do více smrtících kmenů. Ve spojení s kmeny rezistetními vůči lékům  nemáte prakticky žádné výhody ale máte velké riziko.
9) Je tu dostatek důkazů toho, že složky přítomné v očkován proti chřipce mohou skutečně způsobit vážné neurologické poruchy. V roce 1976 při propuknutí prasečí chřipky se u mnoha lidí očkovaných proti chřipce rozvinulo trvalé poškození nervů. Chřipkové vakcíny mohou obsahovat mnoho škodlivých materiálů včetně detergentu, rtuti, formaldehydu a kmenů živého chřipkového viru. Toto si chete dát do vašeho těla?
10) Snažit se odhadnout jaký kmen očkovat každou sezónu se ukázalo být stejně účinné jako hadání. Odpovídalo to i posledním rokům s kmenem H1N1. Navíc vícenásobné očkování dokazuje  že je nebezpečnější, protože je do těla zavedeno více různých kemnů virů a škodlivých složek.
Vakcíny proti chřipce jsou skutečně mnohem nebezpečnější než si myslíte a proto je lepší se spolehnout na přírodní způsoby ochrany proti chřipce než na očkování.
Není zajímavé, že představitelé zdravotnictví nikdy neprosazují různé osvědčené způsoby jak se vyhnout chřipce, jiné než očkování? Co takhle utratit ty miliardy na propagaci k tomu učit nás přírodních způsobů zlepšování imunitního systému a ochrany před chřipkou bez škodlivých očkování.
http://www.bewellbuzz.com/general/10-reasons-flu-shots-dangerous-flu/

fludanVerdikt ohledně očkování proti chřipce je tady. Mnozí lékařští odborníci se dnes shodují, že je důležitější chránit sebe a svou rodinu před vakcínami proti chřipce než proti chřipce samotné. Podívejme se na důvody stojícími za tímto míněním:

(Celý příspěvek…)

Chřipky se blíží, dejte se očkovat. Nebo ne?

0

anti-ockKaždý rok na podzim a v zimě, když nadejde tzv. „chřipková sezóna“ a případně přijde chřipková epidemie, začne kampaň za očkování proti chřipce. V České republice to začalo dnes prostřednictvím ministra zdravotnictví Hegera a mainstreamových médií – např na novinky.cz: Ročně v Česku podlehnou chřipce až 2000 lidí kde dokonce stojí: „Doporučuje se proto očkovat i děti od půl roku do tří let.“ Jako kdyby malé děti neměly toho očkování už dost a potíže nehrozily hlavně starším a nemocným.

(Celý příspěvek…)

4 jednoduché způsoby jak se rychle zbavit stresu

0

stressStres je doslova zabiják. Nejen že zabíjí vaši náladu a vyhlídky, může výrazně potlačovat imunitní systém a pomáhá dláždit cestu k dřívější smrti. Kromě dalšího stres přispívá ke vzniku srdečních onemocnění a mnoha dalších civilizačních chorob. Efektivní řízení stresu je naučenou praktikou, ale každý se může naučit způsoby jak se kdykoliv zbavit stresu.

(Celý příspěvek…)

Go to Top
! Important: This is an archived version of the old website
disclaimer